VanSales & Sales Force Automation : SmartSales

In stock
SKU
SmartSales

VanSales & Sales Force Automation : SmartSales

        SmartSales ซอฟต์แวร์ที่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (PDA) ในการขายสินค้าบนรถบรรทุกสินค้า (VAN) และรับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า สามารถ พิมพ์ใบกำกับภาษี หรือใบส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันที รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกค้า และแนะนำการสั่งซื้อ การเก็บเงินค้างชำระ ระบบควบคุมสินค้าคงคลังบนรถบรรทุก และการตรวจนับสินค้าประจำงวด การรับคืนสินค้าจากลูกค้า การขอเบิกสินค้าระหว่างทางของพนักงานขาย และทำงานร่วมกับระบบระบุตำแหน่งพิกัดร้านค้าด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS )
 
        โดยมีระบบการเชื่อมต่อกับสำนักงาน เพื่อรับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ   GPRS EDGE หรือ 3G สำหรับสำนักงาน สามารถบริหารจัดการแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วางแผนการพบลูกค้า กำหนดราคา และแผนการส่งเสริมการขาย กระกระจายข่าวสารให้พนักงานขาย สามารถดูรายงานต่างๆได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว อีกทั้งยังรายงานในรูปแบบแผนที่ได้ เช่น รายงานการขายสินค้าตามตำแหน่งที่ตั้งร้านค้า รายงานการพบลูกค้าของพนักงานขายบนแผนที่ เป็นต้น

คุณสมบัติสำคัญของ SmartSales (ทุกภารกิจในหนึ่งเดียว)

• ระบบการกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน และการอนุมัติการทำรายการสมบูรณ์แบบ
• ระบบสินค้าคงคลังของสำนักงานใหญ่ และสาขาย่อย
• ระบบกระจายข่าวสารจากสำนักงานใหญ่ (Broadcast) ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (PDA) ที่ต้องการ
• ระบบ Market Survey กำหนดชุดคำถาม และรูปแบบคำตอบ เพื่อให้ Salesman ไปเก็บข้อมูล
• ระบบแนะนำการเบิกสินค้าขึ้นรถปกติ และเบิกสินค้าระหว่างทาง
• ระบบแผนการพบลูกค้า
• ระบบการตั้งเป้าหมายการขายของพนักงานขายเป็นรายสินค้า หรือแยกตามกลุ่มสินค้า
• ระบบโปรโมชั่น กำหนดให้ส่วนลดและของแถม เพื่อส่งเสริมการขาย
• ระบบขายสินค้า โดยมีการแนะนำการสั่งซื้อโดยตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อของลูกค้า
• ระบบสะสมยอดซื้อเพื่อแลกส่วนลด หรือของแถม
• ระบบสะสมแต้มจากยอดซื้อเพื่อแลกของรางวัล
• ระบบคูปอง แลกส่วนลด
• ระบบการรับคืนสินค้า
• ระบบการเก็บเงินค้างจ่าย
• ระบบการนับ Stock สินค้าของลูกค้า
• ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• ระบบโอนเงินเข้าสำนักงาน
• ระบบสินค้าคงคลังของรถสินค้า
• ระบบตรวจนับสินค้าบนรถ
• ระบบบันทึกพิกัดร้านค้าเพื่อการรายงานบน Google Earth หรือ Google Map
• ระบบการส่งข้อมูลที่แม่นยำ รวดเร็วทันใจ ผ่านInternet ด้วยระบบ GPRS/EDGE/3G
• รายงานต่างๆ ครบถ้วนทั้งแบบธรรมดา และรายงานบน Google Earth หรือ Google Map

ประโยชน์ของ SmartSales

        เทคโนโลยีที่ก้าวไกล ประกอบกับซอฟต์แวร์ที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถให้ข้อมูลเพียบพร้อมอยู่บนฝ่ามือ ทุกภารกิจของพนักงานขายสำเร็จอย่างรวดเร็ว และถูกต้องพนักงานขายสามารถพบลูกค้าได้มากขึ้น นั่นหมายถึง ยอดขายที่จะเพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายจะลดลงจากการที่ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน ลดความยุ่งยาก สับสน และล่าช้าจากข้อมูลที่ผิดพลาดได้ง่ายจากพนักงานขาย หรือพนักงานป้อนข้อมูล เช่น ราคาขาย ยอดรวม ยอดเก็บเงิน และอื่น ๆ
 
        การสื่อสาร รับ/ส่ง ข้อมูล และรายงานที่รวดเร็วทำให้ฝ่ายบริหารสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ทันท่วงที เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากจะทำให้ลูกค้าประทับใจแล้ว ยังเป็นการเสริมภาพพจน์ ขององค์กรอีกด้วย จากการทำงานที่เป็นระบบ การวางแผนการส่งเสริมการขาย กำหนดราคา ของแถม กำหนดสายวิ่ง (route) วางแผนการพบลูกค้า ตั้งเป้าหมายการขายในการเก็บเงินค้างชำระ ควบคุมวงเงินเครดิต และอื่นๆ จะถูกกำหนดโดยส่วนกลาง โดยฝ่ายบริหาร ทำให้การควบคุม ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ SmartSales จะทำให้การควบคุมสินค้าคงคลังบนรถบรรทุกสินค้า ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

Datasheet

Smart Sales

Mobile Printer
Barcode Scanner
Barcode Printer
slip printer
Handheld