VanSales & Sales Force Automation : SmartSales

In stock
SKU
SmartSales
Features 1.6 GHz dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 2.7 GHz) with 3 MB shared L3 cachet
8 GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM; 256 GB PCIe-based flash storage
13.3-Inch (diagonal) LED-backlit Glossy Widescreen Display, 1440 x 900 resolution
Intel HD Graphics 6000
OS X El Capitan, Up to 12 Hours of Battery Life
1 Year Warranty
Features 1.6 GHz dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 2.7 GHz) with 3 MB shared L3 cachet
8 GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM; 256 GB PCIe-based flash storage
13.3-Inch (diagonal) LED-backlit Glossy Widescreen Display, 1440 x 900 resolution
Intel HD Graphics 6000
OS X El Capitan, Up to 12 Hours of Battery Life
1 Year Warranty

VanSales & Sales Force Automation : SmartSales

        SmartSales ซอฟต์แวร์ที่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (PDA) ในการขายสินค้าบนรถบรรทุกสินค้า (VAN) และรับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า สามารถ พิมพ์ใบกำกับภาษี หรือใบส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันที รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกค้า และแนะนำการสั่งซื้อ การเก็บเงินค้างชำระ ระบบควบคุมสินค้าคงคลังบนรถบรรทุก และการตรวจนับสินค้าประจำงวด การรับคืนสินค้าจากลูกค้า การขอเบิกสินค้าระหว่างทางของพนักงานขาย และทำงานร่วมกับระบบระบุตำแหน่งพิกัดร้านค้าด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS )
 
        โดยมีระบบการเชื่อมต่อกับสำนักงาน เพื่อรับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ   GPRS EDGE หรือ 3G สำหรับสำนักงาน สามารถบริหารจัดการแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วางแผนการพบลูกค้า กำหนดราคา และแผนการส่งเสริมการขาย กระกระจายข่าวสารให้พนักงานขาย สามารถดูรายงานต่างๆได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว อีกทั้งยังรายงานในรูปแบบแผนที่ได้ เช่น รายงานการขายสินค้าตามตำแหน่งที่ตั้งร้านค้า รายงานการพบลูกค้าของพนักงานขายบนแผนที่ เป็นต้น

คุณสมบัติสำคัญของ SmartSales (ทุกภารกิจในหนึ่งเดียว)

• ระบบการกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน และการอนุมัติการทำรายการสมบูรณ์แบบ
• ระบบสินค้าคงคลังของสำนักงานใหญ่ และสาขาย่อย
• ระบบกระจายข่าวสารจากสำนักงานใหญ่ (Broadcast) ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (PDA) ที่ต้องการ
• ระบบ Market Survey กำหนดชุดคำถาม และรูปแบบคำตอบ เพื่อให้ Salesman ไปเก็บข้อมูล
• ระบบแนะนำการเบิกสินค้าขึ้นรถปกติ และเบิกสินค้าระหว่างทาง
• ระบบแผนการพบลูกค้า
• ระบบการตั้งเป้าหมายการขายของพนักงานขายเป็นรายสินค้า หรือแยกตามกลุ่มสินค้า
• ระบบโปรโมชั่น กำหนดให้ส่วนลดและของแถม เพื่อส่งเสริมการขาย
• ระบบขายสินค้า โดยมีการแนะนำการสั่งซื้อโดยตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อของลูกค้า
• ระบบสะสมยอดซื้อเพื่อแลกส่วนลด หรือของแถม
• ระบบสะสมแต้มจากยอดซื้อเพื่อแลกของรางวัล
• ระบบคูปอง แลกส่วนลด
• ระบบการรับคืนสินค้า
• ระบบการเก็บเงินค้างจ่าย
• ระบบการนับ Stock สินค้าของลูกค้า
• ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• ระบบโอนเงินเข้าสำนักงาน
• ระบบสินค้าคงคลังของรถสินค้า
• ระบบตรวจนับสินค้าบนรถ
• ระบบบันทึกพิกัดร้านค้าเพื่อการรายงานบน Google Earth หรือ Google Map
• ระบบการส่งข้อมูลที่แม่นยำ รวดเร็วทันใจ ผ่านInternet ด้วยระบบ GPRS/EDGE/3G
• รายงานต่างๆ ครบถ้วนทั้งแบบธรรมดา และรายงานบน Google Earth หรือ Google Map

ประโยชน์ของ SmartSales

        เทคโนโลยีที่ก้าวไกล ประกอบกับซอฟต์แวร์ที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถให้ข้อมูลเพียบพร้อมอยู่บนฝ่ามือ ทุกภารกิจของพนักงานขายสำเร็จอย่างรวดเร็ว และถูกต้องพนักงานขายสามารถพบลูกค้าได้มากขึ้น นั่นหมายถึง ยอดขายที่จะเพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายจะลดลงจากการที่ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน ลดความยุ่งยาก สับสน และล่าช้าจากข้อมูลที่ผิดพลาดได้ง่ายจากพนักงานขาย หรือพนักงานป้อนข้อมูล เช่น ราคาขาย ยอดรวม ยอดเก็บเงิน และอื่น ๆ
 
        การสื่อสาร รับ/ส่ง ข้อมูล และรายงานที่รวดเร็วทำให้ฝ่ายบริหารสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ทันท่วงที เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากจะทำให้ลูกค้าประทับใจแล้ว ยังเป็นการเสริมภาพพจน์ ขององค์กรอีกด้วย จากการทำงานที่เป็นระบบ การวางแผนการส่งเสริมการขาย กำหนดราคา ของแถม กำหนดสายวิ่ง (route) วางแผนการพบลูกค้า ตั้งเป้าหมายการขายในการเก็บเงินค้างชำระ ควบคุมวงเงินเครดิต และอื่นๆ จะถูกกำหนดโดยส่วนกลาง โดยฝ่ายบริหาร ทำให้การควบคุม ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ SmartSales จะทำให้การควบคุมสินค้าคงคลังบนรถบรรทุกสินค้า ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

Features 1.6 GHz dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 2.7 GHz) with 3 MB shared L3 cachet
8 GB of 1600 MHz LPDDR3 RAM; 256 GB PCIe-based flash storage
13.3-Inch (diagonal) LED-backlit Glossy Widescreen Display, 1440 x 900 resolution
Intel HD Graphics 6000
OS X El Capitan, Up to 12 Hours of Battery Life
1 Year Warranty
Mobile Printer
Barcode Scanner
Barcode Printer
slip printer
Handheld