ซอฟแวร์(Software)ได้แก่ VanSales & Sales Force Automation(SmartSales): ระบบการจัดการขายสินค้าของหน่วยรถและขายสินค้าของพนักงานขาย, Mobile POS(SmartPOS): ระบบการจัดการจุดขายเคลื่อนที่, Field Force Automation(SmartService): ระบบการบริการนอกสถานที่, Fixed Asset Tracking(SmartTrack): ระบบการตรวจนับทรัพย์สิน, Physical Stock Checking(Quickcheck): ระบบการตรวจนับและตรวจเช็คราคาของสินค้าในคงคลัง 

Software Solution
Set Descending Direction

6 Items

View as Grid List

6 Items

  1. odoo ระบบ Software ERPระดับโลก
  2. VanSales & Sales Force Automation : SmartSales
  3. Field Force Automation : SmartService
  4. Fixed Asset Tracking : SmartTrack
  5. Mobile POS : SmartPOS
  6. Physical Stock Checking : QuickCheck
Software Solution
Set Descending Direction

6 Items

View as Grid List

6 Items

Mobile Printer
Barcode Scanner
Barcode Printer
slip printer
Handheld