ซอฟแวร์(Software)ได้แก่ VanSales & Sales Force Automation(SmartSales): ระบบการจัดการขายสินค้าของหน่วยรถและขายสินค้าของพนักงานขาย, Mobile POS(SmartPOS): ระบบการจัดการจุดขายเคลื่อนที่, Field Force Automation(SmartService): ระบบการบริการนอกสถานที่, Fixed Asset Tracking(SmartTrack): ระบบการตรวจนับทรัพย์สิน, Physical Stock Checking(Quickcheck): ระบบการตรวจนับและตรวจเช็คราคาของสินค้าในคงคลัง 

Software Solution
Set Descending Direction

5 Items

View as Grid List

5 Items

  1. VanSales & Sales Force Automation : SmartSales
  2. Field Force Automation : SmartService
  3. Fixed Asset Tracking : SmartTrack
  4. Mobile POS : SmartPOS
  5. Physical Stock Checking : QuickCheck
Software Solution
Set Descending Direction

5 Items

View as Grid List

5 Items

Mobile Printer
Barcode Scanner
Barcode Printer
slip printer
Handheld