แจ้งการโอนเงิน

♦ ยืนยันการชำระเงิน

เมื่อทำการชำระเงิน กรุณา เมลล์, Line หรือ manager ส่ง หลักฐานการชำระเงิน กลับมาทางบริษัทในเวลาทำการ ที่ คุณลลิตา

 info@rbs-center.info
@AAAPlus หรือ https://goo.gl/DPmDAz 
  https://goo.gl/QiPeCb

 

♦ กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้ 

บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จำกัด 
99/76 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541008301