1. ข้อดีของการนำ Handheld Computer มาใช้งาน

  ข้อดีของการนำ Handheld Computer มาใช้งาน

  ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการทำงาน

            -       ป้องกันความสูญเสียเนื่องจากการทำงานด้วยตนเอง

            -       การอ่านบาร์โค้ดทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น

            -       ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ( การอ่านบาร์โค้ดช่วยป้องกันความผิดพลาดจากการตรวจสอบด้วยตาเปล่าหรือการพูดปากเปล่า)

            -       ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการส่งมอบงาน

  ช่วยเพิ่มความแม่นยำของสต็อก

            -       การประมวลผลเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ป้องกันความล่าช้าในการอัพเดทข้อมูลของระบบ

            -       ป้องกันความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล ซึ่งทำให้ความแม่นยำของสต็อกลดน้อยลง

            -       การรักษาระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมเป็น

  Read more »
 2. การปรับปรุงประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าขาออกของ Handheld Computer

  การปรับปรุงประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าขาออกของ Handheld Computer

         การที่จะตรวจสอบว่าส่งมอบสินค้าถูกต้องหรือไม่ หลังจากการตรวจสอบการส่งมอบข้อมูลของสินค้าและจำนวนจะถูกอัพเดทลงในข้อมูลสินค้าคงคลังในทันที ขั้นตอนงานตรวจสินค้าขาออกมี ดังนี้

  ใช้ Handheld Computer เพื่อตรวจสอบสินค้าตามรายการส่งมอบ

         -> พิมพ์รายการส่งมอบ

         -> ตรวจสอบบาร์โค้ดของรายการส่งมอบและกล่องบรรจุภัณฑ์

         -> อัพโหลดผลการตรวจสอบ

         การที่ใช้ Handheld Computer ไม่เพียงป้องกันความผิดพลาดในการส่งมอบเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งข้อมูลกลับไปยังระบบในทันทีได้อีกด้วย และยังสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าคงคลังได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วอีกด้วย

  การปรับปรุงประสิทธิภาพของงานด้านสินค้าคงคลัง

         สินค้าคงคลังเป็นสิ่งที่จำเป็นในการรักษาและปรับปรุงความแม่นยำของสต็อก ซึ่งขั้นตอนการทำงานเป็น ดังนี้ การที่ใช้ Handheld Computer สามารถป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกและป้อนข้อมูลไปยัง PC ได้ ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านไปยัง PC โดยอัตโนมัติ

  Read more »
 3. การปรับปรุงประสิทธิภาพของงานด้านคลังสินค้ากับเครื่องอ่านบาร์โค้ด

  การปรับปรุงประสิทธิภาพของงานด้านคลังสินค้ากับเครื่องอ่านบาร์โค้ด

         การที่เราติดฉลากบาร์โค้ดเพื่อใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนบาร์โค้ดที่สินค้านั้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานด้านคลังสินค้าซึ่งจะทำให้การจัดเก็บเป็นไปได้อย่างดีซึ่งเป็นการป้องกันความผิดพลาดในขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือขั้นตอนการับสินค้านั้นเอง

  ขั้นตอนการทำงานในการจัดเก็บสินค้าเมื่อเราใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด และHandheld Computer ร่วมกันคือ

  ⇒ การเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่จัดเก็บชั่วคราว

  ⇒ สแกนบาร์โค้ดสินค้าที่ถูกติดบนสินค้าขณะตรวจรับสินค้า

  ⇒ ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างสถานที่จัดเก็บแบบประจำและสถานที่จัดเก็บแบบไม่ปร

  Read more »
 4. เหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถใช้บาร์โค้ดได้  เหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถใช้บาร์โค้ดได้

  การจัดการบาร์โค้ดเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการส่งมอบสินค้าที่ผู้รับได้รับอาจจะไม่มีบาร์โค้ดก็ได้ ตัวอย่างเช่น

         กรณีแรก ฉลากบนกล่องของสินค้าที่ได้รับไม่มีบาร์โค้ดติด แต่แสดงแค่ชื่อสินค้าเท่านั้น และการที่เราจะแจ้งให้ผู้ผลิตสินค้าทุกรายทุกเจ้าให้ใช้ระบบบาร์โค้ดติดบาร์โค้ดบนกล่องสินค้านั้นก็เป็นเรื่องยากและลำบากเช่นเดียวกัน ซึ่งทำให้การตรวจสินค้ามีขั้นตอนที่มากขึ้นไปด้วย

         กรณีที่สอง ไม่มีบาร์โค้ดกำหนดให้สินค้า นั้นก็หมายความว่า การติดฉลากบาร์โค้ดบนสินค้าเป็นเรื่องที่ลำบาก ซึ่งอาจจะด้วยหลายสาเหตุ ดังนี้ รูปทรงของสินค้า รวมไปถึงวัสดุ และต้นทุนที่ใช้ในการผลิตด้วย สินค้าที่โดยปกติไม่มีบาร์โค้ดติด     เช่น ถ้วยกระดาษ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ไม่สาม

  Read more »
 5. เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย ( Barcode Scanner ) 2019

  เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย ( Barcode Scanner ) 2019

  ปัจจุบันนี้หลายๆ หน่วยงาน หลายๆ องค์กร ไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ล้วนแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบาร์โค้ดอย่างเครื่องอ่านบาร์โค้ด ( Barcode Scanner) เข้ามาช่วยในหน่วยงานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและทำให้งานเกิดผลสำเร็จมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

  Read more »
 6. เครื่องอ่านบาร์โค้ด(Barcode Scanner)เลือกอย่างไรให้ใช้ได้คุ้มค่า

  เครื่องอ่านบาร์โค้ด(Barcode Scanner)เลือกอย่างไรให้ใช้ได้คุ้มค่า

    ปัจจุบันใครที่เป็นธุรกิจ ร้านค้า ห้างร้าน หรือบริษัท ที่มีการทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลประเภทบาร์โค้ดแล้วนั้น ก็จะรู้ดีว่าเจ้าเครื่องอ่านบาร์โค้ด(Barcode Scanner)ที่ใช้ทำงานร่วมกักับเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ(Handheld Computer)หรือแล็ปท็อปนั้น มีความจำเป็นและสำคัญในการทำงานอย่างมาก เช่น ในร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่นที่เราเห็น ๆ กันอยู่นั้น เวลาที่จะซื้อสินค้าและมาชำระเงินนั้นพนักงานคิดเงินก็จะหยิบสินค้าที่เราซื้อมาทำการสแกนบาร์โค้ดผ่านตัวเครื่องอ่านบาร์โค้ด(Barcode Scanner)ก่อน จากนั้นก็จะมีราคาแสดงขึ้นมาว่ายอดที่เราต้องจ่ายเท่าไร เป็นต้น

  Read more »
 7. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ(Mobile Printer)เครื่องพิมพ์ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคไอที

  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ(Mobile Printer)เครื่องพิมพ์ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคไอที

         ในยุคที่ต้องการติดต่อค้าขายไม่ว่าจะเป็นการขายปลีกหรือขายส่งทุกวันนี้เป็นไปได้ง่ายมากขึ้น การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ก็มีความสะดวกรวดเร็วไปด้วยโดยเฉพาะเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ(Mobile Printer)และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทุกอย่าง จึงออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้น รองรับการใช้งานได้ทุกระดับ ตั้งแต่ร้านค้าขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งในวันนี้เราก็มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ(Mobile Printer)อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่คุณเองก็สามารถเลือกซื้อไปช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับธุรกิจของคุณได้ ดังนี้

  Read more »