เหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถใช้บาร์โค้ดได้

การจัดการบาร์โค้ดเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการส่งมอบสินค้าที่ผู้รับได้รับอาจจะไม่มีบาร์โค้ดก็ได้ ตัวอย่างเช่น

       กรณีแรก ฉลากบนกล่องของสินค้าที่ได้รับไม่มีบาร์โค้ดติด แต่แสดงแค่ชื่อสินค้าเท่านั้น และการที่เราจะแจ้งให้ผู้ผลิตสินค้าทุกรายทุกเจ้าให้ใช้ระบบบาร์โค้ดติดบาร์โค้ดบนกล่องสินค้านั้นก็เป็นเรื่องยากและลำบากเช่นเดียวกัน ซึ่งทำให้การตรวจสินค้ามีขั้นตอนที่มากขึ้นไปด้วย

       กรณีที่สอง ไม่มีบาร์โค้ดกำหนดให้สินค้า นั้นก็หมายความว่า การติดฉลากบาร์โค้ดบนสินค้าเป็นเรื่องที่ลำบาก ซึ่งอาจจะด้วยหลายสาเหตุ ดังนี้ รูปทรงของสินค้า รวมไปถึงวัสดุ และต้นทุนที่ใช้ในการผลิตด้วย สินค้าที่โดยปกติไม่มีบาร์โค้ดติด     เช่น ถ้วยกระดาษ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ไม่สาม

Read more »