1. การใช้งานเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) 1D

  เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) 1D (บาร์โค้ดรหัสแท่ง ) หรือที่เรียกกันว่า เครื่องสแกนบาร์โค้ด ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการบิน ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาล และหน่วยงานราชการ ส่วนการทำงานนั้นก็คือจะเป็นการแปลงข้อมูลจากรหัสบาร์โค้ดแบบแท่งไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลในรูปแบบตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นราคา วัน/เดือน/ปี หรือชื่อสินค้า ทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานได้อย่างดี

  เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) 1D (บาร์โค้ดรหัสแท่ง ) หรือที่เรียกกันว่า เครื่องสแกนบาร์โค้ด ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการบิน ห้างสรรพสินค้าข

  Read more »
 2. เครื่องอ่านบาร์โค้ด(Barcode Scanner) คืออุปกรณ์อะไร?

  เครื่องอ่านบาร์โค้ด(Barcode Scanner) คืออุปกรณ์อะไร?

  เครื่องอ่านบาร์โค้ด คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านบาร์โค้ดสินค้าเพื่ออ่านข้อมูลที่อยู่ในโค้ดสินค้านั้นอ่านได้ทั้งบาร์โค้ดแบบ 1D(แบบแท่ง) และ2D(QR Code) มีประสิทธิภาพสูง มีความแม่นยำ และอ่านได้รวดเร็วเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องใช้ความถูกต้องในบริษัท, สำนักงาน ร้านค้า, ห้างสรรพสินค้า หรือองค์กรต่างๆ และสามารถแยกแยะออกเป็นประเภทได้ดังนี้

         - Pen Type Scanner คือจะมีลักษณะเหมือนปากกาใช้วิธีการลากเพื่ออ่านค่าโดยภายในตัวเครื่องอ่านจะมีเซ็นเซอร์อันเดียวเพื่อรับแสงสะท้อนในส่วนที่เงาดำกับเงาขาวซึ่งปัจจุบันไม่นิยมใช้และเนื่องจากช้าและราคาเครื่องสแกนแบบอื่นราคาถูกลง

        - CCD Scanner คือ คือเครื่องอ่านที่มีหัวอ่านที่ไวต่อการรับแสงและสามารถแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้ามีข้อดีในการใช้งารกลางแจ้งบริเวณที่มีแสงสว่างมากๆ  แต่ข้อเสียก็คือการยิงบาร์โค้ดด้วยเครื่องอ่านชนิดนี้จำเป็นต้องใช้กับบาร์โค

  Read more »
 3. ข้อดีของการนำ Handheld Computer มาใช้งาน

  ข้อดีของการนำ Handheld Computer มาใช้งาน

  ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการทำงาน

            -       ป้องกันความสูญเสียเนื่องจากการทำงานด้วยตนเอง

            -       การอ่านบาร์โค้ดทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น

            -       ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ( การอ่านบาร์โค้ดช่วยป้องกันความผิดพลาดจากการตรวจสอบด้วยตาเปล่าหรือการพูดปากเปล่า)

            -       ป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการส่งมอบงาน

  ช่วยเพิ่มความแม่นยำของสต็อก

            -       การประมวลผลเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ป้องกันความล่าช้าในการอัพเดทข้อมูลของระบบ

            -       ป้องกันความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล ซึ่งทำให้ความแม่นยำของสต็อกลดน้อยลง

            -       การรักษาระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมเป็น

  Read more »
 4. การปรับปรุงประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าขาออกของ Handheld Computer

  การปรับปรุงประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าขาออกของ Handheld Computer

         การที่จะตรวจสอบว่าส่งมอบสินค้าถูกต้องหรือไม่ หลังจากการตรวจสอบการส่งมอบข้อมูลของสินค้าและจำนวนจะถูกอัพเดทลงในข้อมูลสินค้าคงคลังในทันที ขั้นตอนงานตรวจสินค้าขาออกมี ดังนี้

  ใช้ Handheld Computer เพื่อตรวจสอบสินค้าตามรายการส่งมอบ

         -> พิมพ์รายการส่งมอบ

         -> ตรวจสอบบาร์โค้ดของรายการส่งมอบและกล่องบรรจุภัณฑ์

         -> อัพโหลดผลการตรวจสอบ

         การที่ใช้ Handheld Computer ไม่เพียงป้องกันความผิดพลาดในการส่งมอบเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งข้อมูลกลับไปยังระบบในทันทีได้อีกด้วย และยังสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าคงคลังได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วอีกด้วย

  การปรับปรุงประสิทธิภาพของงานด้านสินค้าคงคลัง

         สินค้าคงคลังเป็นสิ่งที่จำเป็นในการรักษาและปรับปรุงความแม่นยำของสต็อก ซึ่งขั้นตอนการทำงานเป็น ดังนี้ การที่ใช้ Handheld Computer สามารถป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกและป้อนข้อมูลไปยัง PC ได้ ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านไปยัง PC โดยอัตโนมัติ

  Read more »
 5. การปรับปรุงประสิทธิภาพของงานด้านคลังสินค้ากับเครื่องอ่านบาร์โค้ด

  การปรับปรุงประสิทธิภาพของงานด้านคลังสินค้ากับเครื่องอ่านบาร์โค้ด

         การที่เราติดฉลากบาร์โค้ดเพื่อใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดสแกนบาร์โค้ดที่สินค้านั้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานด้านคลังสินค้าซึ่งจะทำให้การจัดเก็บเป็นไปได้อย่างดีซึ่งเป็นการป้องกันความผิดพลาดในขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือขั้นตอนการับสินค้านั้นเอง

  ขั้นตอนการทำงานในการจัดเก็บสินค้าเมื่อเราใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด และHandheld Computer ร่วมกันคือ

  ⇒ การเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่จัดเก็บชั่วคราว

  ⇒ สแกนบาร์โค้ดสินค้าที่ถูกติดบนสินค้าขณะตรวจรับสินค้า

  ⇒ ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างสถานที่จัดเก็บแบบประจำและสถานที่จัดเก็บแบบไม่ปร

  Read more »