วิธีการจัดส่งสินค้า จัดส่งสินค้าใน 3 รูปแบบดังนี้

มารับสินค้าเองที่บริษัท

สามารถมารับสินค้า และ ชำระค่าสินค้าเองได้ที่ บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จำกัด

ส่งสินค้าโดยพนักงานขนส่งของทางบริษัทเอง

กรุณาแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งให้กับพนักงานฝ่ายขาย เราจะทำการยืนยันค่าจัดส่งให้ท่าน ก่อนการโอนเงิน คิดค่าจัดส่ง 300 บาท/ครั้ง

** ซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง **  (สินค้าถึงมือภายใน 2-5 วัน)

ส่ง เคอรี่ / พัสดุ EMS / พัสดุลงทะเบียน ไปรษณีย์ไทย

คิดค่าขนส่งตามน้ำหนักจริงไม่เกิน 300 บาท/ 1 ที่อยู่จัดส่ง ** ซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง **

หลังจากแจ้งการโอนชำระแล้ว จะจัดส่งสินค้าให้ในรอบวันทำการถัดไป สินค้าถึงมือภายใน 2-5 วัน (มีหมายเลขติดตามพัสดุ EMS / พัสดุลงทะเบียน ให้)

ตรวจสอบความคืบหน้า

เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินแล้ว จะได้รับหมายเลขพัสดุทางอีเมล์ สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ที่ Thailandpost Track & Trace