SmartService (โปรแกรมการทำงานเพื่อการดูแผนการพบลูกค้า)

In stock
SKU
SmartService
Features เป็นระบบบันทึกการทำงานของช่างผ่านระบบคอมพิวเตอร์มือถือและการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งในด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ
โดยระบบที่นำเสนอจะเหมาะสำหรับบริษัทที่มีหน่วยงานตรวจซ่อมนอกสถานที่ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีทั้งแบบมีแผนการตรวจเช็ค (Preventive Maintenance)ล่วงหน้า และบางครั้งมีการนัดหมายนอกแผนโดยลูกค้าโทรแจ้งเครื่องขัดข้องผ่าน Call Center หรือพนักงานธุรการที่สำนักงาน
Features เป็นระบบบันทึกการทำงานของช่างผ่านระบบคอมพิวเตอร์มือถือและการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งในด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ
โดยระบบที่นำเสนอจะเหมาะสำหรับบริษัทที่มีหน่วยงานตรวจซ่อมนอกสถานที่ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีทั้งแบบมีแผนการตรวจเช็ค (Preventive Maintenance)ล่วงหน้า และบางครั้งมีการนัดหมายนอกแผนโดยลูกค้าโทรแจ้งเครื่องขัดข้องผ่าน Call Center หรือพนักงานธุรการที่สำนักงาน

SmartService (Field Force Automation)

          SmartService (Field Force Automation) คือซอฟต์แวร์
ที่จะเข้ามาช่วยจัดการ ระบบการทำงานของช่าง ให้รวดเร็วมากขึ้น
ช่วยควบคุมสต๊อกได้อย่างแม่นยำ สามารถพกพา
เข้าไปทำกิจกรรมได้ทุกที่ เป็นระบบที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี ด้วยโปรแกรม
ที่รันบน Tablet ระบบ Android และใช้ควบคู่กับปริ้นเตอร์พกพา ที่มีขนาดกระทัดรัด
เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth สามารถพิมพ์บิลให้ลูกค้าได้ทันที โดยใน Tablet จะมี
ฐานข้อมูลของอะไหล่ ราคา Project และลูกค้าทั้งหมด โดยจะมี ฟังก์ชั่น
เพื่อการดูแผนการพบลูกค้า บันทึกข้อมูลการบริการ การขายอะไหล่ การรับชำระเงิน
และพิมพ์ใบกำกับภาษี
          มีระบบการซิงค์รับ-ส่งข้อมูลกับสำนักงานที่รวดเร็ว ผ่านอินเตอร์เน็ต
Wi-Fi, Hotspot, เน็ตซิม 3G, 4G สำหรับสำนักงาน สามารถบริหารจัดการแผนงาน
ให้ช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจ่ายงานให้ช่าง วางแผนการพบลูกค้า
กำหนดราคา เป็นต้น

คุณสมบัติสำคัญของ SmartService (ทุกภารกิจในหนึ่งเดียว) 

          ⇒ ระบบการกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน
              และการอนุมัติการทำรายการสมบูรณ์แบบ

          ⇒ ระบบสินค้าคงคลังของสำนักงานใหญ่ และสาขา 
          ⇒ ระบบกระจายข่าวสารจากสำนักงานใหญ่ (Broadcast)
              ไปที่Tablet ของช่างตามที่ต้องการ  

          ⇒ ระบบ Market Survey กำหนดชุดคำถาม
              และรูปแบบคำตอบเพื่อให้ช่างไปเก็บข้อมูล

          ⇒ ระบบแนะนำการเบิกสินค้าและอะไหล่ขึ้นรถ
          ⇒ ระบบ Call Center รับปัญหาและนัดหมายทันที
              เพื่อส่งข้อมูลให้ช่างทีอยู่หน้างานต่อไป

          ⇒ ระบบแสดงสถานะการทำงานของช่างผ่านหน้าจอของ Call Center
          ⇒ ระบบแผนการพบลูกค้าล่วงหน้า
          ⇒ ระบบบันทึกการทำงานให้บริการของช่าง
          ⇒ ระบบการรับคืนสินค้าและอะไหล่
          ⇒ ระบบการเก็บเงินค้างจ่าย
          ⇒ ระบบสินค้าคงคลังของรถสินค้าและอะไหล่
          ⇒ ระบบตรวจนับสินค้าและอะไหล่บนรถ
          ⇒ ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
          ⇒ ระบบโอนเงินเข้าสำนักงาน
          ⇒ ระบบบันทึกพิกัดร้านค้าเพื่อการรายงานบน Google Map
          ⇒ รายงานต่างๆ ทั้งแบบธรรมดา และแบบแสดงบน Google Map
          ⇒ ระบบการส่งข้อมูลที่แม่นยำ รวดเร็วทันใจ ผ่านอินเตอร์เน็ต
              Wi-Fi, Hotspot, เน็ตซิม 3G, 4G


ประโยชน์ของ SmartService

          เทคโนโลยีที่ก้าวไกล ประกอบกับซอฟต์แวร์ที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ
ทำให้ข้อมูลเพียบพร้อมอยู่บนฝ่ามือ การนัดหมายที่ถูกต้อง และรวดเร็ว ช่างสามารถ
ให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น 
นั่นหมายถึง คุณภาพบริการที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายที่จะลดลง จากการ
ที่ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน ลดความยุ่งยาก สับสน และล่าช้า
จากข้อมูลที่ผิดพลาดได้ง่ายจากพนักงาน การสื่อสาร รับ/ส่ง ข้อมูล และรายงาน
ที่ถูกต้อง รวดเร็วทำให้ฝ่ายบริหารสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้ทันท่วงที เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว
นอกจากจะทำให้ลูกค้าประทับใจ แล้วยังเป็นการเสริมภาพพจน์ ขององค์กรอีกด้วย 
จากการทำงานที่เป็นระบบ การวางแผนการนัดหมาย การเตรียมอะไหล่
การเก็บเงินค้างชำระ  และอื่นๆ ทำให้การควบคุมภายในองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ SmartService จะทำให้
การควบคุมสินค้าคงคลังบนรถบรรทุกสินค้า ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 
หน้าตาของ SmartService บางส่วน
Features เป็นระบบบันทึกการทำงานของช่างผ่านระบบคอมพิวเตอร์มือถือและการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งในด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ
โดยระบบที่นำเสนอจะเหมาะสำหรับบริษัทที่มีหน่วยงานตรวจซ่อมนอกสถานที่ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีทั้งแบบมีแผนการตรวจเช็ค (Preventive Maintenance)ล่วงหน้า และบางครั้งมีการนัดหมายนอกแผนโดยลูกค้าโทรแจ้งเครื่องขัดข้องผ่าน Call Center หรือพนักงานธุรการที่สำนักงาน
Mobile Printer
Barcode Scanner
Barcode Printer
slip printer
Handheld