ระบบขายสินค้าในเคาท์เตอร์ขาย Mobile POS : SmartPOS

In stock
SKU
SmartPOS

Mobile POS : SmartPOS

        ระบบขายสินค้าในเคาท์เตอร์ขาย (On-hand POS) ใช้สำหรับการขายสินค้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (PDA) นอกสถานที่ที่ขายอยู่ประจำ เช่น การขายในงานแสดงสินค้าต่างๆ ทำให้สะดวกและประหยัดพื้นที่เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ มีขนาดเล็กกระทัดรัดโดยข้อมูลสินค้าและราคาจะถูกดาวน์โหลดไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือให้พนักงานขายนำไปใช้ในงานเมื่อมีการขายเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือจะคำนวนราคาขายและเงินทอนให้หลังจากการขายแล้วข้อมูลจะถูกส่งขึ้นคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ POS ตามปกติ เพื่อการตัดสต๊อกและรายงานการขายตามปกติต่อไป 

คุณสมบัติของ SmartPOS

• ดาวน์โหลดข้อมูลสินค้าจากระบบ BackOffice ในรูปแบบที่กำหนดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือผ่านทาง MODEM หรือ Cradle
• บันทึก ข้อมูลการขายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
• อัพโหลดข้อมูลการขายจากเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของสำนักงานผ่านทาง MODEM หรือ Cradle
• พิมพ์รายงานการขายที่สำนักงาน
• จัดข้อมูลการขายให้ตรงกับรูปแบบที่ระบบ Backoffice ต้องการ เพื่อการโอนข้อมูลเข้าระบบ BackOffice

Mobile Printer
Barcode Scanner
Barcode Printer
slip printer
Handheld