ซอฟแวร์(Software)ได้แก่ VanSales & Sales Force Automation(SmartSales): ระบบการจัดการขายสินค้าของหน่วยรถและขายสินค้าของพนักงานขาย, Mobile POS(SmartPOS): ระบบการจัดการจุดขายเคลื่อนที่, Field Force Automation(SmartService): ระบบการบริการนอกสถานที่, Fixed Asset Tracking(SmartTrack): ระบบการตรวจนับทรัพย์สิน, Physical Stock Checking(Quickcheck): ระบบการตรวจนับและตรวจเช็คราคาของสินค้าในคงคลัง 

Software Solution
Set Descending Direction

7 Items

View as Grid List

7 Items

  1. odoo ระบบ Software ERP สำหรับใช้งานในองค์กร
  2. Warehouse Management System (T3 WMS)
  3. SmartSales (VanSales & SalesForce Automation)
  4. Field Force Automation : SmartService
  5. Fixed Asset Tracking : SmartTrack
  6. Mobile POS : SmartPOS
  7. Physical Stock Checking : QuickCheck
Software Solution
Set Descending Direction

7 Items

View as Grid List

7 Items

Mobile Printer
Barcode Scanner
Barcode Printer
slip printer
Handheld