ซอฟแวร์(Software)ได้แก่ SmartSales(VanSales & Sales Force Automation):โปรแกรมขายสำหรับหน่วยรถ และหน่วยเครดิตโดยเฉพาะ, SmartService(Field Force Automation):โปรแกรมที่จะเข้ามาช่วยจัดการ ระบบการทำงานของช่างให้รวดเร็วมากขึ้น, SmartTrack(Fixed Asset Tracking):ระบบการตรวจนับทรัพย์สิน, QuickCheck(Physical Stock Checking):ระบบการตรวจนับและตรวจเช็คราคาของสินค้าในคงคลัง

Software Solution
Set Descending Direction

6 Items

View as Grid List

6 Items

  1. Odoo ระบบ Software ERP สำหรับใช้งานในองค์กร
  2. Warehouse Management System (T3 WMS)
  3. SmartSales (VanSales & SalesForce Automation)
  4. SmartService (Field Force Automation)
  5. SmartTrack (Fixed Asset Tracking)
  6. QuickCheck (Physical Stock Checking)
Software Solution
Set Descending Direction

6 Items

View as Grid List

6 Items

Mobile Printer
Barcode Scanner
Barcode Printer
slip printer
Handheld