หัวพิมพ์ (Thermal Printhead ) Datamax-O'neil M-Class

In stock
SKU
Datamax-O'neil-M-Class

หัวพิมพ์ (Thermal Printhead) Datamax-O'neil M-Class

จำหน่าย หัวพิมพ์ OEM Thermal Printhead (Barcode Printer Printhead) คุณภาพจากสหรัฐอเมริกา (USA) ซึ่งเป็นหัวพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer) ชั้นนำ

Printer Model : Datamax-O'neil M-Class

• OEM P/N: 20-2220-01
• Resolution: 203 DPI

Mobile Printer
Barcode Scanner
Barcode Printer
slip printer
Handheld