แจ้งการโอนเงิน


♦ ยืนยันการชำระเงิน

เมื่อทำการชำระเงิน กรุณา แฟ็กซ์ หรือ เมลล์ ส่ง หลักฐานการชำระเงิน กลับมาทางบริษัทในเวลาทำการ 
ที่ คุณลลิตา  โทร: 02-7434595  Email: [email protected]  Line : @AAAPlus 


♦ กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้ 

บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จำกัด 
99/76 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541008301